4 bước Nuôi và Tìm kiếm Insight, Interest bất cứ sản phẩm nào

454

Bước 1: Lập 1 tài khoản facebook mới nguyên. Chạy 1 profile trình duyệt riêng.

Bước 2: Tìm kiếm, like các page, group sản phẩm của bạn. (bước này thực hiện trong 1 vài ngày research)

Bước 3: Vô link sau: http://bit.ly/sothich

Bước 4: Test

Hoặc nhanh hơn:
Có thể mượn máy khách hàng tiềm năng, bạn bè rồi vô bước 3 luôn.

Chúc ace thành công!

>>> Các bạn xem thêm các bài viết về kiến thức marketing online tại:
http://cachbanhangonline.com.vn/kien-thuc
>>> Xem thêm nhiều bài viết bổ ích khác tại website:
http://cachbanhangonline.com.vn/

Nguồn: Cộng đồng iSocial