Kịch bản livestream bán hàng 1000 đơn trên Facebook

Không phải tự nhiên mà những người đang bán hàng bằng livestream lại thành công đến vậy. Ngoài việc họ có nguồn hàng tốt...