TIPS Chạy quảng cáo Album Facebook, Note Facebook đúng luật

799

Do các bố mẹ hỏi nhiều, nên rảnh rỗi chat với Facebook Support coi tổng thể có những cách chạy Quảng cáo Album Facebook, Note Facebook nào. Thì cũng không có cách nào mới, cụ thể các bố chạy 2 cách sau:

Cách 1: Tạo bài viết ảnh, chọn nhiều ảnh và chạy thôi ?

tips-chay-quang-cao-album-facebook-note-facebook

Cách 2: Nếu có album ảnh sẵn rồi thì chỉ cần chia sẻ lại album, note (ghi chú) rồi chạy quảng cáo bài chia sẻ đó là okie <3

tips-chay-quang-cao-album-facebook-note-facebook-2

Xin hết, tạm thời Facebook gợi ý 2 hình thức chạy đúng luật như vậy. Tương tác và chi phí chạy ads cách 1 và 2 Facebook tính như nhau.

>>> Các bạn xem thêm các bài viết về kiến thức marketing online tại:
       http://cachbanhangonline.com.vn/kien-thuc

Nguồn: Cộng đồng iSocial